Lembaga Lebuhraya Malaysia (Mobile)
Traffic Images
L/raya Lingkaran Luar Kajang (SILK)
 SLK_CAM_01_MINES_KM0.2_EB
 
 SLK_CAM_02_TANMING_JAYA_KM2.2_EB
 
 SLK_CAM_03_CHERAS_JAYA_KM4.1_EB
 
 SLK_CAM_04_BALAKONG_KM6.0_EB
 
 SLK_CAM_05_SG_LONG_2_KM7.9_EB
 
 SLK_CAM_06_SG_LONG_B_KM10.4_EB
 
 SLK_CAM_07_SG_LONG_T_KM11.5_EB
 
 SLK_CAM_08_KJG_BYPASS_KM16.6_WB
 
 SLK_CAM_09_J_SEMENYIH_KM17.7_WB
 
 SLK_CAM_10_BKT_KJNG_T_KM18.4_EB
 
 SLK_CAM_11_BKT_KAJANG_KM18.9_WB
 
 SLK_CAM_12_JLN_REKO_KM21.4_EB
 
 SLK_CAM_13_KJNG_MEWAH_KM22.4_EB
 
 SLK_CAM_14_SG_RAMAL_B_KM23.2_WB
 
 SLK_CAM_15_SG_RAMAL_T_KM23.8_EB
 
 SLK_CAM_16_SG_RAMAL_KM24.7_WB
 
 SLK_CAM_17_CNTRY_HEIGHTS_KM26_WB
 
 SLK_CAM_18_UNITEN_KM27.7_WB
 
 SLK_CAM_19_UPM_KM31.6_SB
 
 SLK_CAM_20_SG_CHUA_KM26.3A_SB
 
 SLK_CAM_21_SG_BALAK_S_KM27.5A_SB
 
 SLK_CAM_22_SG_BALAK_U_KM27.9A_SB
 
 SLK_CAM_23_CHERAS_HWAY_KM29.8_SB
 
 SLK_CAM_24_KM14.2_7A
 
 SLK_CAM_25_CHERAS_HW
 
 SLK_CAM_26_SG_LONG_1
 
 SLK_CAM_27_LEBUH_SILIKON
 
 SLK_CAM_28_UNITEN_2
 
 SLK_CAM_29_TANMING_JAYA_2_KM1.2_EB
 
 SLK_CAM_30_KG_BARU_BALAKONG_KM3.1_EB
 
 SLK_CAM_31_KAJANG_UTAMA_KM20.0_WB
 
 
Contact Us  | Disclaimer
© 2010 Lembaga Lebuhraya Malaysia.
Powered By ItraMAS Technology Sdn. Bhd.